Turniej 2 (27.09.2017)

Wspólny start o godz. 13:00.

 
Partnerzy:
Sztygarka